It has been noted that certain marriage bureau are giving our reference for marriage registrations. Please do not respond to any such fake registration requests received in our name.
BrideGroom To
PRAJAKTA SHASHIKANT SAWANT (PATEL)
M.COM
NANDINI BHASKAR PARAB
B.A
KALPESH NANDKISHOR DALVI
H.SC PASS + GRAPHIC DESIGNER COURSE
PRIYANKA GOVIND SAWANT
B.B.I.
SHILPA SHANKAR NAIK APRAJ
HSC
PRIYANKA VIJAY SHINDE
8TH PASS.
MADHUSHRI RAMCHANDRA MALKAR
B.E. (I.T.)
SUPRIYA PRAKASH GAONKAR
B.COM
Siddhita Mohan Prabhu
NA
VIRENDRA DHONDU SHINDE
B.A.
Tushar Shankar Chalke
NA
RUCHITA BALA TANDALEKAR
S.S.C FAIL
MINAL BHAU RASAM
GRADUATE
PRASHANT GAJANAN VICHARE
DIPLOMA IN INSTRUMATION ENGINEER
SHRUTI SURESH PATKAR (TELI SAMAJ)
B.E, M.E
SANNICA SHRIKRUSHNA SAWANT (PATEL)
C.A, C.S INTER
ROHIT RAMA SAWANT
B.SC.
DIKSHA BABU NAIK
B.E. (I.T.) MUMBAI UNIVERSITY.
MILIND MANOHAR RANE
S.S.C.
NILESH NAMDEV SHETYE
B.COM, MBA FINANCE
NITIN SHRIDHAR SALVI
HSC+ HOTEL MANAGEMENT

104, Shivsmruti, 1st floor, N.M. Joshi Marg,Lower Parel (East) Mumbai - 400013.

Contact : For Groom: 9619930688 / Tel. : 2301 9288, For Bride : 9619930687 / Tel. : 2301 9287